Odnawialne źródła energii

Kolektory słoneczne
Systemy solarne z próżniowymi kolektorami rurowymi
Systemy solarne z kolektorami płaskimi

  • Dobór optymalnego rozwiązania i wstępna wycena na podstawie zapytania ofertowego
  • Indywidualna wycena na miejscu inwestycji.
Wyślij zapytania na adres: biuro@irgas.pl


Pompy ciepła
Pompy ciepła to urządzenia, dzięki którym możliwe jest pobieranie ciepła ze źródła o niskiej temperaturze i dostarczanie go do medium o wyższej temperaturze. Pompy ciepła wykorzystują niskotemperaturowe, odnawialne źródła energii, takie jak powietrze, wodę czy też grunt. Uzyskane w ten sposób ciepło może być z powodzeniem wykorzystywane do ogrzewania budynków i wody użytkowej. Podstawową zaletą pompy ciepła jest fakt, że energia elektryczna włożona w pracę pompy jest kilkakrotnie niższa od uzyskanej dzięki pracy pompy energii cieplnej. Pompy ciepła mogą stanowić jedyne źródło ciepła lub też mogą współpracować z innymi systemami
  • Dobór optymalnego rozwiązania i wstępna wycena na podstawie zapytania ofertowego
  • Indywidualna wycena na miejscu inwestycji.
Wyślij zapytania na adres: biuro@irgas.pl


Instalacje fotowoltaiczne
Umożliwiają przetwarzaniem promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego. Technologia ta jest już dobrze znana i sprawdzona w krajach Europy Zachodniej. Od niedawna, dzięki nowym regulacjom zawartym w nowelizacji ustawy o prawie energetycznym, również w Polsce możemy produkować prąd na własne potrzeby i odsprzedawać jego nadwyżki do sieci elektroenergetycznej. Oznacza to, że każdy konsument energii elektrycznej może być jednocześnie jej producentem czyli tzw. prosumentem.
Instalacje fotowoltaiczna jako całkowicie odnawialne źródło czystej energii są obecnie objęte dofinansowaniem przez NFOŚ i na taką inwestycję można uzyskać na preferencyjnych warunkach kredyt z Banku Ochrony Środowiska.
  • Wstępna wycena rozwiązania na podstawie zapytania ofertowego
  • Indywidualna wycena na miejscu inwestycji.
Wyślij zapytania na adres: biuro@irgas.pl
 

Firma IRGAS dystrybuuje pompy ciepła, propan, OZE. Działamy na Terenie Tych i całego Śląska. Oferujemy również własny zbiornik na gaz, instalacje gazowe czy kolektory słoneczne. Ogrzewanie Tychy, pogotowie awaryjne Tychy, fotowoltaika, hydraulik Tychy.